2022 Comprehensive


MAY 2022 VIDEOS


MAY 2022 – ALL VIDEOS Playlist

$10.99


Aries – May 2022

$5.99


Taurus – May 2022

$5.99


Gemini – May 2022

$5.99


Cancer – May 2022

$5.99


Leo – May 2022

$5.99


Virgo – May 2022

$5.99


Libra – May 2022

$5.99


Scorpio – May 2022

$5.99


Sagittarius – May 2022

$5.99


Capricorn – May 2022

$5.99


Aquarius – May 2022

$5.99


Pisces – May 2022

$5.99APRIL 2022 VIDEOS


APRIL 2022 – ALL VIDEOS Playlist

$10.99


Aries – April 2022

$5.99


Taurus – April 2022

$5.99


Gemini – April 2022

$5.99


Cancer – April 2022

$5.99


Leo – April 2022

$5.99


Virgo – April 2022

$5.99


Libra – April 2022

$5.99


Scorpio – April 2022

$5.99


Sagittarius – April 2022

$5.99


Capricorn – April 2022

$5.99


Aquarius – April 2022

$5.99


Pisces – April 2022

$5.99FEBRUARY 2022 VIDEOS


FEBRUARY 2022 – ALL VIDEOS Playlist

$10.99


Aries – February 2022

$5.99


Taurus – February 2022

$5.99


Gemini – February 2022

$5.99


Cancer – February 2022

$5.99


Leo – February 2022

$5.99


Virgo – February 2022

$5.99


Libra – February 2022

$5.99


Scorpio – February 2022

$5.99


Sagittarius – February 2022

$5.99


Capricorn – February 2022

$5.99


Aquarius – February 2022

$5.99


Pisces – February 2022

$5.99JANUARY 2022 VIDEOS


JANUARY 2022 – ALL VIDEOS Playlist

$10.99


Aries – January 2022

$5.99


Taurus – January 2022

$5.99


Gemini – January 2022

$5.99


Cancer – January 2022

$5.99


Leo – January 2022

$5.99


Virgo – January 2022

$5.99


Libra – January 2022

$5.99


Scorpio – January 2022

$5.99


Sagittarius – January 2022

$5.99


Capricorn – January 2022

$5.99


Aquarius – January 2022

$5.99


Pisces – January 2022

$5.99
© Copyright 2018. Jane International Tarot & Astrology